+36-30-131-7970 info@rewerob.hu
Oldal kiválasztása

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

HÍRLEVÉL KEZELÉS ADATVÉDELMI NYILATKOZATA

 

Érintett a www.rewerob.hu weboldalakon, vagy a szolgáltatások igénybevétele előtt, során vagy után, vagy egyéb más módon, a következőkben meghatározott adataival iratkozhat fel hírlevélre.

A hírlevélre történő feliratkozás önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről, akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik.

A kezelt adatok köre és célja:

név azonosítás
e-mail cím hírlevél kiküldése

A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett teljes körű, általános, vagy személyre szabott tájékoztatása az adatkezelő legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről, értesítés szolgáltatások változásáról, elmaradásáról.

Hírlevél kiküldése kizárólag az érintett előzetes hozzájárulásával történik.

Az adatkezelő kizárólag addig kezeli az ebből a célból felvett személyes adatokat, amíg az érintett le nem iratkozik a hírlevél listáról, vagy megerősítést nem ad.

Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, az elektronikus levelek alján található link segítségével, valamint az info@rewerob.hu – mail címre küldött lemondási kérelem útján, továbbá postai úton a következő címen iratkozhat le a hírlevélről: H-2700 Cegléd, Törteli út 24.

Az adatkezelő a hírlevél listát egy év rendszerességgel felülvizsgálja, és a hírlevél küldéséhez egy év után megerősítő hozzájárulást kér. Annak az érintettnek az adatait, aki nem ad megerősítő hozzájárulást a hírlevél küldéséhez a megerősítő levél kiküldését követő 15 napon belül, a 16. napon az adatkezelő törli az adatállományból, így pusztán azok adatait kezelik, akik valóban olvassák a hírleveleit.

Adatkezelő a kiküldött hírlevelek olvasottságáról, a hírlevelekben levő linkekre történő kattintások segítségével, anonim statisztikát vezet.
Az adatkezelés módja: elektronikusan, automatizáltan történik.
Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
Adatközlés: harmadik fél számára, mint adatfeldolgozó számára kerül közlésre.

Érintett jogai:

  • Tájékoztatás és hozzáférés joga
  • Helyesbítés joga
  • Törléshez való jog
  • Zároláshoz/Korlátozáshoz való jog
  • Tiltakozás joga
  • Adathordozhatóság joga
  • Panasztétel joga

HOZZÁJÁRULÁS

Alulírott érintett egyértelműen és kifejezetten hozzájárulok, hogy adataimat, így nevemet és e-mail címemet a REHM Hegesztéstechnika Kft. mint adatkezelő hírlevél küldése céljából kezelje, hogy engem általánosan, vagy számomra személyre szabottan tájékoztasson a kiadványairól, képzéseiről, szolgáltatásairól, eseményeiről, híreiről.

Hozzájárulok, hogy a REHM Hegesztéstechnika Kft. által szervezett rendezvényeken készült képeken és videofelvételeken, amelyeket a REHM Hegesztéstechnika Kft. nyilvánosságra hoz, látható legyek.

Tudomásul veszem, hogy adataimat az adatkezelő a GDPR (EU 2016/679. sz. rendelete), valamint vonatkozó más hatályos jogszabályok alapján kezeli.

Kijelentem, hogy önkéntes hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom, és így a hírlevélről bármikor leiratkozhatok az elektronikus levelek alján segítségével, valamint az info@rewerob.hu e-mail címre, vagy postai úton, a H-2700 Cegléd, Törteli út 24. címre küldött lemondási kérelem útján.